Admisión de alumnado ESO/BACHARELATO curso 2023-24

Enviado por iesproval o Lun, 2023-02-20 10:22


O alumnado e/ou as súas familias que desexen obter unha praza de ESO ou BACHARELATO para o vindeiro curso 2023-24 nun centro distinto no que está matriculado neste curso, poderán presentar unha única solicitude de ADMISIÓN de dous xeitos:

  • Presencialmente na secretaría do centro (horario 9:00-13:30 h)

  • Por vía electrónica: Formulario ED550B dispoñible na aplicación admisiónalumnado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

PRAZOS:

  • Solicitude: do 1 de marzo ao 20 de marzo (para o alumnado que queira cambiar de centro ou que procede dun centro diferente aos centros adscritos: CEIP Carlos Casares/CEIP Mallón).
  • Publiciación das listaxes: provisionais (antes do 25 de abril) e as definitivas (antes do 15 de maio). 
  • O alumnado que xa está matriculado no noso centro este curso non precisa solicitar reserva de praza.

DOCUMENTACIÓN:

  • Documento informativo para formalizar a reserva (lexislación, prazos e instrucións)
  • Solicitude no Anexo II (solicitude de centro) e AnexoII-bis (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar e consentimento da outra persoa proxenitora, titora ou acolledora)
  • Resumo das instrucións