3º ESO Programa de mellora da aprendizaxe e o rendemento (PMAR)

Enviado por raquel o Xov, 2015-10-08 18:22

Contidos do curso

1. Números

2. Xeometría

3. Álxebra e funcións

4. Estatística e probabilidade

5. A materia e os cambios químicos

6. Movementos e forzas

7. A electricidade e a enerxía

8. As persoas e a saúde I

9. As persoas e a saúde II

10. Xeodinámica e ecosistemas