Eventos

Select event terms to filter by
Select event type to filter by
« Luns Xuño 13, 2022 »
Lun
Start: 13/06/2022 09:49

 

CICLO MEDIO DE INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓNS. OFERTA MODULAR

Curso

Módulo

Data

Hora

Electrónica aplicada

Martes 21

19:00H

Equipamentos microinformáticos

Martes 21

19:00H

Instalacións eléctricas básicas

Luns 20

19:00H

Instalacións de megafonía e sonorización

Luns 20

19:00H

Instalacións de radiocomunicacións

Venres 17

19:00H

FOL

Xoves 16

19:00H

Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios

Martes 21

19:00H

Instalacións domóticas

Martes 14

19:00H

Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía

Venres 17

19:00H

Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica

Luns 20

19:00H

Empresa e iniciativa emprendedora

Xoves 16

19:00H

CICLO SUPERIOR DE MANTEMENTO ELECTRÓNICO

Curso

Módulo

Data

Hora

CEA- Circuítos electrónicos analóxicos

Martes 14

9-11:30 (parte teórica)

12-14:30 (parte prác.)

EM-Equipamentos microprogramables

Mércores 15

9:00-11:30

TPMMEE -Técnicas e procesos de montaxe e mto de equip. elec.

Xoves 16

12:30-14:20

FOL – Formación e orientación laboral

Venres 17

9:00-10:40

MEEI – Mantemento de equipamento de electrónica industrial

Luns 20

9-11 (parte teórica)

11:30-13:30 (parte prác)

MER. Javier.

Martes 14

12:50-14:30

MEA. Ricardo.

Xoves 16

12:50-14:30

MEV. Fern.ando

Xoves 16

9:00-10:40

MEVD. Chechu

Luns 20

12:50-14:30

IDMEI. Manuel

Mércores 15

10:40-12:50

EIE. Milagros

Mércores 15

12:50-14:30

CICLO MEDIO DE INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓNS

Curso

Módulo

Data

Hora

Equipamentos microinformáticos

 

Martes 14

16:30 – 19:00

 

Electrónica Aplicada

 

Mércores 15

9:00 – 11:30

 

Instalacións eléctricas básicas

 

Xoves 16

12:00 – 14:30

 

FOL

 

Venres 17

12:50 – 14:20

 

Instalacións de radiocomunicacións

 

Luns 20

9:00 -11:20

12:00 – 14:20

Instalacións de megafonía e sonorización

 

Martes 21

9:00 -11:20

12:00 – 14:20

CPTV

Mércores 15

10:00-13:00

EIE

Xoves 16

10:40:12:00

IRD

Venres 17

9:00-11:30

ICT

Luns 20

12:00 – 14:20

ID

Martes 21

9:00-12:00

 

Distribuir contido