Departamento

Membros e material

 

 

 Big Ben

 

 

YEAR 2019- 2020

Members of this department and their distribution in levels:

Mª Luz Lago Río(Xefa do departamento) 

Marta B. Dacal Otero

LEVEL

 TEACHER

 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO 

 Marta

 4º ESO, 1º BAC, 2º BAC

 Mª Luz

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA MATERIA

 

Distribuir contido