Filosofía

PLATÓN

 

 

 

AGORA

Ágora, a última película de Amenabar, estrenouse o día nove de outubro. A acción sitúase no século IV, na cidade de Alexandría. Exipto está baixo a ocupación do Imperio romano. As violentas revoltas relixiosas nas calles da cidade alcanzan á famosa biblioteca de alexandría. Alí da clases Hipatia, brillante filósofa e astrónoma que loita ca axuda dos seus discípulos por salvar a sabiduría do mundo antigo. A pelicula fala da loita entre a razón e a fe, entre a ciencia e filosofía por unha banda e as creencias levadas o límite “fanatismo”. Tamén fala das loitas polo poder da época que son o motivo de moitos dos conflictos. O Museo é o símbolo da racionalidade e do amor ao saber que xenera tolerância un valioso antídoto ante ó fanatismo. Hipatia, atrapada nun mundo de luces e sombras, simboliza a actitude da filósofa/o, que de modo desinteresado busca o coñecemento. A súa figura encarna a tolerancia,libertade e coherencia levada ata as máximas consecuencias.

 “Para saber un pouco mais

Alexandría é fundada por Alexandro Magno no ano 322 a.c. Á morte de Alexandro un xeneral chamado Ptolomeo quédase ca provincia de Exipto e funda ca axuda de Demetrio o Museo coñecido como bibliteca de Alexandría”que pronto se convirte na capital cultural do mundo helenístico; inspirada no Liceo de Aristóteles. Constaba de catro departamentos: astronomía, filoloxía, matemáticas e mediciña. Alí investigaron: Euclides, Arquímedes, Aristarco de Samos, Eratóstenes,Galeno Ptolomeo, Hipatia..... A época de esplendor durou aproximadamente século e medio. No ano 145 a.c prodúcese a primeira grande crise da biblioteca. No ano 47 a.c prodúcese a segunda crise. Durante a campaña de Cesar en Exipto a biblioteca é incendiada. Octaviano conquista Alexandría no ano 30 a.c. e Exipto conviírtese en provincia do Imperio romano. Durante a época imperial a biblioteca non tivo un papel importante. Os cristianos ven un perigo na investigación científica da bibliteca. No ano 391 o obispo Teófilo consinte o saqueo da bibliteca – época que retrata Amenabar- O golpe de gracia prodúcese da ma dos mahometanos que tras conquistar Alexandría (deciden no 641) a total destrucción da biblioteca ao considerar inútil calquer libro que fose o Corán.

( categories: )

A BIBLIOTECA DE ALEXANDRÍA

ÁGORA

  A ORIXE DO UNIVERSO

Quen non ten preguntado algunha vez, baixo o ceo estrelado, de onde vén o mundo? Xa os primeiros filósofos, os presocráticos foron cosmólogos. Todos eles elaboraron concepcións do mundo coas que pretendiían explicar  a súa orixe, a súa constitución, seu funcionamento e o seu sentido. Hoxe en día a teoría do big bang é a mais aceptada pola comunidade científica.Dela nos fala este video feito no 2007 polo Canal Historia.

OS PRESOCRÁTICOS

SÓCRATES

( categories: )
Distribuir contido