Lingua galega

Dúbidas lingua galega

Neste PDF da Universidade de Vigo acharás a información relativa a moitas das dúbidas para o emprego da nosa lingua de xeito correcto. É un repaso moi útil expecialmente para o alum,nado de Bacharelato:


http://anl.uvigo.es/UserFiles/File/manuais/Lingua_galega._Dubidas_linguisticas.pdf


 


E nestoutra presentación podes entender mellor o funcionamento das subordinadas substantivas:


 

( categories: )

Literatura galega 1º BAC

Nesta páxina atoparás esquemas e resumos de literatura galega:

http://www.trompiletras.com/literatura.htm

( categories: )

novas

Época de óbitos na literatura galega. Imos de desgraza en desgraza.

( categories: )

Pendentes

CURSO 2008-2009

19 de febreiro de 2009

Comunicación para alumnos de Pendentes:

Os alumnos de ESO teñen como data límite para entrega de traballos o 30 de abril.Os traballos, debidamente cumprimentados, poderanse achegar ao profesor do alumno ou ao xefe de Departamento.

2ª Proba de Pendentes 

Data: 30 de abril

Hora: 16 horas

Grupos: Todos

( categories: )
Distribuir contido