Profesores e cursos


JOSÉ MANUEL VARELA SUÁREZ


-1º ESO (GRUPOS A, B )


-2º ESO ( GRUPOS A, B)


-3ª ESO ( GRUPOS A, B + PDC ) 


-4º ESO (GRUPOS A + PDC(1) ; PDC (2) )


-1º BACHARELATO ( GRUPOS A,B,C,)


-2º-BACHARELATO (GRUPOS A,B,C)


 


enlaces de interese:


delegación pastoral de xuventude: http//www.depasxuventude.org


vaticano: http://www.vatican.va


caritas:http://www.caritas.es


arcebispado de santiago:htp://www.archicompostela.org


http://brantuaseoutras.blogspot.com/