Profesores de lingua castelá

Curso 2015-16

 

 

gelines

María Ángeles Díaz Varela.

* Cargo de titora do curso 1º de ESO B.
* Lingua castelá e literatura nos seguintes cursos:
      - 1º de ESO A e B.
      - 2º de ESO A e B.

* Reforzo lingüístico en 1º ESO

 

 

 

emilio

 

 

Emilio Salgado Freire.

*Cargo de xefe do departamento.
* Lingua castelá e literatura nos seguintes cursos:
      -
4º de ESO A e B.

      - 1º de Bacharelato A, B e C.

* Literatura Universal en 2º de Bacharelato

 

 

 

eva

 

Eva Mª García Reino

* Cargo de Xefa de Estudos.
* Lingua castelá e literatura nos seguintes cursos:
      - 2º de bacharelato A e B.

 

 

juan

 

Jorge Cea Viña.

* Coordinador da Biblioteca.
* Lingua castelá e literatura nos seguintes cursos:
      - 3º de ESO A e B.
* Literatura Universal en 1º de Bacharelato.

* Ámbito lingüístico e social en 4º de PDC.