Instalacións

Este departamento está ubicado no edificio II, na planta baixa.