Pendentes

CURSO 2008-2009

19 de febreiro de 2009

Comunicación para alumnos de Pendentes:

Os alumnos de ESO teñen como data límite para entrega de traballos o 30 de abril.Os traballos, debidamente cumprimentados, poderanse achegar ao profesor do alumno ou ao xefe de Departamento.

2ª Proba de Pendentes 

Data: 30 de abril

Hora: 16 horas

Grupos: Todos

( categories: )