Programacións curso 2020/2021

 CICLOS FORMATIVOS MEDIOS     FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA     EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E BACHARELATO     EDUCACIÓN SECUNDARIA de ADULTOS 

 


CICLOS FORMATIVOS MEDIOS

Réxime xeral ordinario:

Electromecánica de vehículos automóbiles

 1 Circuítos de fluídos, suspensión e dirección
 2 Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo
 2 Empresa e iniciativa emprendedora
 1 Formación e orientación laboral
 1 Mecanizado básico
 1 Motores
 1 Sistemas de carga e arranque
 2 Sistemas de seguridade e confortabilidade
 1 Sistemas de transmisión e freada

Xestión administrativa

 1 Inglés
 1 Operacións administrativas da compravenda
 1 Tratamento informático da información
 1 Técnica contable
 1 Operacións auxiliares de xestión de tesouraría
 1 Formación e orientación laboral
 2 Comunicación empresarial e atención á clientela
 2 Empresa e administración
 2 Operacións administrativas de recursos humanos
 2 Tratamento da documentación contable
 2 Empresa na aula
     Réxime de probas libres

Electromecánica de vehículos automóbiles

  Circuítos de fluídos, suspensión e dirección
  Empresa e iniciativa emprendedora
  Formación e orientación laboral
  Mecanizado básico
  Motores
  Sistemas auxiliares do motor
  Sistemas de seguridade e confortabilidade
  Sistemas de transmisión e freada

Xestión administrativa

 2 Comunicación empresarial e atención á clientela
 2 Empresa e administración
 2 Empresa na aula
 1 Formación e orientación laboral
 1 Inglés
 2 Operacións administrativas de recursos humanos
 1 Operacións auxiliares de xestión de tesouraría
 1 Técnica contable
 2 Tratamento da documentación contable
 1 Tratamento informático da información

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

SeServicios administratvos.ervizos administrativos

  Aplicacións básicas de ofimática
   Atención á clientela
  Ciencias aplicadas II
   Comunicación e sociedade II
  Preparación de pedidos e venda de produtos
   
   
   
   
   


 

Mantemento de vehículos

   Ciencias aplicadas II
   Comunicación e sociedade II
  Electricidade do vehículo
   Mecánica do vehículo
   
   
   
   

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E BACHARELATO

Artes Plásticas   Ciencias Naturais   Economía   Educación física
Filosofía   Física e Química   Francés   Lingua Galega
Inglés   Latín   Lengua Castelá   Matemáticas
Música   Relixión   Tecnoloxía   Xeografía e Historia

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS:

 

Ámbito de comunicación   Ámbito social   Ámbito científico Técnico

 


OUTRAS PROGRAMACIÓNS:

Programación de EDLG

Plan de Apoio 20-21

Programación de Orientación