Programacións curso 2019/2020

 CICLOS FORMATIVOS MEDIOS     FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA     EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E BACHARELATO 

 


CICLOS FORMATIVOS MEDIOS

Réxime xeral ordinario:

Electromecánica de vehículos automóbiles

  Circuítos de fluídos, suspensión e dirección
  Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo
  Empresa e iniciativa emprendedora
  Formación e orientación laboral
  Mecanizado básico
  Motores
  Sistemas de carga e arranque
  Sistemas de seguridade e confortabilidade
  Sistemas de transmisión e freada

Xestión administrativa

  Comunicación empresarial e atención á clientela
  Empresa e administración
  Empresa na aula
  Formación e orientación laboral
  Inglés
  Operacións administrativas de recursos humanos
  Técnica contable
  Tratamento da documentación contable
  Tratamento informático da información
     Réxime de probas libres

Electromecánica de vehículos automóbiles

  Circuítos de fluídos, suspensión e dirección
  Empresa e iniciativa emprendedora
  Formación e orientación laboral
  Mecanizado básico
  Motores
  Sistemas auxiliares do motor
  Sistemas de seguridade e confortabilidade
  Sistemas de transmisión e freada

Xestión administrativa

  Comunicación empresarial e atención á clientela
  Empresa e administración
  Empresa na aula
  Formación e orientación laboral
  Inglés
  Operacións administrativas de recursos humanos
  Operacións auxiliares de xestión de tesouraría
  Técnica contable
  Tratamento da documentación contable
  Tratamento informático da información

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Servizos administrativos

  Aplicacións básicas de ofimática
  Arquivamento e comunicación
  Atención á clientela
  Ciencias aplicadas I
  Ciencias aplicadas II
  Comunicación e sociedade I
  Comunicación e sociedade II
  Preparación de pedidos e venda de produtos
  Técnicas administrativas básicas
  Tratamento informático de datos
 

Mantemento de vehículos

  Amovibles
  Ciencias aplicadas I
  Ciencias aplicadas II
  Comunicación e sociedade I
  Comunicación e sociedade II
  Electricidade do vehículo
  Mecánica do vehículo
  Preparación de superficies

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E BACHARELATO

Artes Plásticas   Ciencias Naturais   Economía   Educación física
Filosofía   Física e Química   Francés   Lingua Galega
Inglés   Latín   Lengua Castelá   Matemáticas
Música   Relixión   Tecnoloxía   Xeografía e Historia

 


OUTRAS PROGRAMACIÓNS:

Programación de EDLG

Programación de Orientación