Gratuidade

AXUDAS CURSO 2020-21

Axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar no curso 2020/21. Participación no Fondo solidario.

Cursos: Todos os cursos de ESO (libros e cheque de material)

Normativa: Orde do 12 de maio de 2020 (DOG do 19 de maio)

Outros requisitos:

 •  Renda per cápita familiar igual ou inferior a 10000 euros (4 libros)
 •  Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6000 euros ou discapacitados ou tutelados pola Xunta (6 libros e vale de 50 euros para material)
 • Ter devolto, en bo estado, os libros adquiridos coas axudas do curso anterior.

Prazos: Solicitude ata o 19 de xuño.
             Repetidores de 4º ESO: un mes desde a formalización da matrícula en setembro (se non se fixo no prazo ordinario)

Procedemento: Preferiblemente por vía electrónica cubrindo o formulario dispoñible na aplicación Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros) e entregándoo a través da  sede electrónica da Xunta de Galicia

Opcionalmente poderá presentarse a solicitude nas oficinas do Centro, onde tamén estará dispoñible o formulario para cubrir.

O alumnado queda obrigado a usar os libros correctamente, conservalos en bo estado e devolvelos cando remate o curso, ou en caso de traslado. De non facelo así, ademais de quedar excluídos de posteriores axudas ou do uso do fondo solidario, a Consellería podería iniciar un expediente de reintegro da axuda concedida.


 

INFORMACIÓN SOBRE A DEVOLUCIÓN DE LIBROS E O FONDO SOLIDARIO

O centro xestionará un fondo solidario de libros formado por:

 • Os libros do curso anterior que o alumnado está obrigado a devolver,
 • Outros libros que o alumnado non beneficiario queira ceder de xeito desinteresado.

A asignación dos libros aos solicitantes do fondo farase por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar.

Todo o alumnado da ESO que recibiu libros do fondo, ten que devolvelos, previa cita na Aula Virtual, nas datas seguintes:

 • 25 e 26 de xuño, 4° de ESO.
 • 29 e 30 de xuño, 3° de ESO.
 • 1 e 2 de xullo, 2° de ESO.
 • 3 e 6 de xullo, 1° de ESO.

Se deixan materias do fondo para setembro devolverán os libros antes do 7 de setembro.

Prazos: 

 • Publicación listaxe provisional 10 de xullo.
 • Listaxe definitiva, 14 de setembro.
 • Entrega dos libros aos solicitantes: o segundo día de clase.

Distribuir contido