Estudos Adultos

BACHARELATO

CURRÍCULO:

                                     CURSO 1º

                                     CURSO 2º

NOTA: A OFERTA DE MATERIAS DE MODALIDADE E OPTATIVAS CONFIGÚRASE Ó INICIO DE CADA CURSO

 

HORARIO:

          LUNS: DE 17:45 a 22:30

          MARTES / MÉRCORES: DE 17:00 a 22:30

          XOVES  / VENRES: DE 17:00 a  21:45