Course categories


Available courses

Recompilación dos materiais sobre Aula Virtual dos diferentes cursos que temos

Citas, referencias y ligazóns a recursos de lectura on-line (de balde) 

Material da Xunta de delegadas/os

Curso de Educación Plástica

Dou clase nese curso

Neste curso aparecerán todos os materiais do mesmo: temas, presentacións de clase, exercicios, prácticas, etc.

En este curso aparecerá todo o material da asignatura: temas, presentacións, exercicios para facer, etc.

Neste curso teredes as actividades que tedes que facer para ir recuperando  amateria

AQUÍ APARECERÁN PRESENTACIÓNS, DOCUMENTOS  E  TAREFAS.

En este  curso se recogerán los materiales y las actividades de la materia de Biología del Bachillerato Internacional.

Guións de prácticas do BI

Curso virtual para avisar sobre as actividades da sementeira da horta


Este curso abarca la programación vigente de la asignatura Química de segundo de bachillerato

Notas de Físca e Química 4º ESO

Curso para os alumnos e alumnas coa materia pendente de Francés Segunda Lingua Estranxeira de 2º ESO


Curso para os alumnos e alumnas coa materia pendente de Francés Segunda Lingua Estranxeira de 1º ESO

NIVEL E GRUPO: 2º BACHARELATO


PROFESOR: Patricia Caride Rivas


NIVEL E GRUPO: 4º ESO

CURSO ACADÉMICO: 2022-2023

PROFESOR: Patricia Caride Rivas


Welcome to the subject! Here you will find the contents I show you in class, review and important information, and extra resources. 

Welcome to the subject! Here you will find the contents I show you in class, review and important information, and extra resources. 

El curso trata de introducir a los alumnos en el complejo mundo de la comunicación a través de los conceptos básicas y de las tareas y ejemplos que los explican y permiten entenderlos con la práctica de la desautomatización.

Curso no presencial de Lengua española basado en la práctica sistemática de las competencias comunicativas (escritura, lectura, narración, descripción, exposición, resumen, creación -oral y escrita cuando proceda-) y en la reflexión sobre todos los fenómenos comunicativos y la necesidad de uso de normas organizativas y comunicativas comunes.

Teoría y práctica del curso

TEORÍA E PRÁCTICA DO  CURSO

Esta é a aula virtual do curso 2ª de Bacharelato B e C. Todas as semanas publicarei aquí a programación semanal e as tarefas que realizaremos na clase para que aqueles e aquelas que non poidades asistir ás aulas teñades a posibilidade de seguir a materia.

Ánimo co curso 2023-2024!Esta é a aula virtual do curso 1ª de Bacharelato A, B e I. Todas as semanas publicarei aquí a programación semanal e as tarefas que realizaremos na clase para que aqueles e aquelas que non poidades asistir ás aulas teñades a posibilidade de seguir a materia.

Ánimo co curso 2023-2024!