Xunta de Delegados

Membros da Xunta de Delegados

Enviado por admin o Mar, 01/02/2011 - 09:37

A Xunta de Delegados está integrada polos representantes dos alumnos e alumnas dos distintos grupos e polos representantes dos alumnos no Consello Escolar.

A xunta de delegados está presidida por un dos seus membros elixido entre os seus compoñentes. É competencia do delegado que preside a xunta: Convoca-las reunións que se precisen; presidi-las reunións e coordina-las mesmas; responsabilizarse de que se levante acta das reunións; facer chega-las propostas da xunta de delegados ós distintos órganos de dirección ou de coordinación didáctica do centro.

Corresponde ós delegados de grupo: asistir ás reunións da xunta de delegados e participar nas súas deliberacións; expoñer ás autoridades académicas as suxestións e reclamacións do grupo ó que representan; fomenta-la convivencia entre os alumnos e alumnas do seu grupo; colaborar cos profesores e profesoras e co equipo directivo do instituto para o seu bo funcionamento; coidar da adecuada utilización do material e das instalacións do instituto.

 GRUPO DELEGADA/O 
 SUBDELEGADA/O
 1º ESO A   Eva Fernández
Natalia Amenedo
 1º ESO B Adrián Campello
Javier López
 2º ESO A Anxo Pena Fernández
María Pérez Ferreiro
 2º ESO B Julián Arias Río

 3º ESO A  Aldara Prado Martínez
 Alex Tomé Blanco
 3º ESO PDC  Óscar Sanmartín Rivadulla
 Mª del Mar Amil Barral
 4º ESO A

Amanda Isabel García Lorenzo

Presidenta da Xunta de Delegados/as

Laura Rodríguez Fernández
 4º ESO PDC

Irene Castro Otero

Alejandro Santos González
 1º BAC A

Rebeca Losada García 

Vicepresidenta da Xunta de Delegados/as

Sergio Fraga Varela
 2º BAC A Angela Hoces Gutiérrez
Claudia Miragaya Pérez
 PCPI Borja Díaz Roca
Alejandro Castro Otero
( categories: )
Distribuir contido