Skip to Content

Administración

Información pagos

INFORMACIÓN SOBRE PAGOS

 

Características das habitacións.

As  habitacións son dobres, con dúas camas individuais, unha mesa escritorio dobre e unha mesa de noite, un armario de dous compartimenos e andeis para libros e  cousas varias, na mesma habitación conta cun cuarto de baño equipado: un inodoro, un prato de ducha e un lavabo moble.

As xanelas están equipadas con vidros climatit reforzados.

 

Pagos residencia.

A continuación relaciónanse os diferentes cargos que se van a realizar e normas a seguir para o pago da residencia:

.- A cuota mensual é de 230,00€ para o alumnado de réxime presencial, e 115,00€ para o alumnado de réxime semipresencial, cargada por adiantado aproximadamente sobre o día dez de cada mes. Este importe será cargado cada mes, independentemente dos días lectivos que teña, salvo no mes de xuño que se cobrará a metade 115,00€ presencial, e 57€ semipresencial.

.- Cobrarase unha fianza do importe dunha mensualidade, 230,00€ presencial, e 115,00€ semipresencial, que será devolta na súa integridade unha vez comprobado o correcto uso das habitacións e instalacións. Esta fianza será cargada na primeira mensualidade que se cobre e a súa devolución farase a finais de xuño.

.- Todos os pagos realizaranse por domiciliación bancaria e no caso de gastos por devolución de recibos serán por conta do residente.

.- As baixas no internado deberán solicitarse por escrito cun mes de antelación na secretaría do centro.

.- Os días que non se utilice o servicio da residencia por motivos xerados polo COVID-19 serán devoltos.

MES

IMPORTE

RÉXIME PRESENCIAL

IMPORTE

RÉXIME SEMIPRESENCIAL

Data aproximada de cargo

Outubro

Fianza: 230€

 Mes:230€

TOTAL: 460,00€

Fianza: 115€

Mes:115€

TOTAL: 230,00€

 

10/10/2020

Novembro

230,00€

115,00€

10/11/2020

Decembro

230,00€

115,00€

10/12/2020

Xaneiro

230,00€

115,00€

10/01/2021

Febreiro

230,00€

115,00€

10/02/2021

Marzo

230,00€

115,00€

10/03/2021

Abril

230,00€

115,00€

10/04/2021

Maio

230,00€

115,00€

10/05/2021

Xuño

115,00 €. Este importe non se cargará e descontarase na devolución da fianza.

57,00 €. Este importe non se cargará e descontarase na devolución da fianza.

 

.- Devolución da FIANZA: A finais de xuño devolverase a fianza.  Farase un ingreso na conta bancaria do alumnado de réxime presencial de 115€ en concepto de  230€ Fianza – 115 € mes de xuño, e para o alumnado de réxime semipresencial de 58,00€  en concepto de 115€ Fianza – 57 € mes de xuño.

.-Para calquer dúbida, aclaración ou suxerencia, quedamos a vosa disposición. Agradecendo a vosa decisión de utilización do internado, recibide un cordial saúdo.

 

En Vilamarín 21 de setembro  de 2020.

A Directora

 

 

 

Eva Fachado Rubio

Distribuir contido


by Dr. Radut