Cursos dispoñíbeis

Neste módulo trataremos a recepción e control de materias primas, así como a súa preparación. 

Será tamén tratado o envasado, acondicionamento e embalado de productos alimentarios.

En ficheiro achégovos o resume da programación do módulo de Ofertas gastronómicas. Comentarémolo na aula o día da presentación para que tod@s o teñades máis claro.

Feliz curso!


No módulo SBC trataremos os seguintes temas:


-Atención a clientela en bar e cafetería.

-Servizo de bebidas alcohólicas, en barra e sala.

-Elaboración de cócteles e combinacións alcohólicas.

-Elaboración de aperitivos do bar e cafetaría.

-Realización de facturación e o cobramento dos servizos.


Bo curso a todos/as.

Iván Antelo


No módulo OBBC trataremos os seguintes temas:


-Definición de bar/cafetería, varios tipos de establecementos dedicados ao servizo de bebidas.

-Recepción e abastecemento de materias primas.

-Preparación de equipamentos, moblaxe, útiles e materiais.

-Realización de actividades de montaxe.

-Preparación e servizo de bebidas quentes sinxelas.

-Preparación de batidos, preparacións con xeo picado, zumes, refrescos e augas.

-Preparación e servizo de bebidas alcohólicas simples.

-Realización das operacións de postservizo en bar e cafetaría.


Bo curso a todos/as.

Iván Antelo

Neste módulo trataremos os modos de aprovisionar un almacén, veremos como recepcionar mercadorías, e a forma de almacenalas. 

Dedicaremos tamén un tempo a ver os procesos de expedición das mercadorías almacenadas, e por suposto faremos tamén referencia a como aplicar as TICS na xestión dos almacéns.

Neste módulo aprenderemos a cómo debemos de preparar as distintas materias primas para que estén ó gusto do consumidor, procurando darlle a información necesaria en canto á materia e posibilidades de usos.

En ficheiro anexo atoparedes o resumo do curso así como a secuenciación das diferentes avaliacións. Feliz curso a tod@s!

En ficheiro achégovos o resume da programación do módulo de Xestión do departamento de pisos.

Feliz curso!

El temario que vamos a desarrollar este curso (que tiene unas características especiales por el covid19) estará compuesto por:
* La seguridad y la higiene alimentaria
* Supervisión de limpieza y desinfección de equipos e instalaciones
* Mantenimiento de buenas prácticas de higiene personal
* Aplicación de las buenas prácticas en la manipulación de alimentos
* Buenas prácticas en materia de alergias e intolerancias alimentarias
* Aplicación del sistema de autocontrol
* La calidad en el sector de la restauración
* Implementación de un sistema de gestión de calidad en un establecimiento de restauración
*Control de la gestión ambiental en establecimientos de restauración

Ciclo formativo: CSHOT05 Dirección de servizos de restauración.

Módulo profesional: MP0511. Sommelier. Grupo: A

Curso: 2020-2021

Curso sobre conceptos de avaliación na aula virtual e enriquecemento audiovisual

Datas das avaliacións.

Curso de ampliación de coñecementos sobre as ferramentas empregadas en teledocencia

Para profesores

Programación didáctica