Skip to Content

Información do Ciclo Medio de Mecanizado

Ciclo Medio de Mecanizado Dual

IES de Valga 

O noso centro vos ofrece a posibilidade de cursar este ciclo medio que ten moitas saídas profesionais e que desenrolaras en empresas punteiras da comarca

Competencia xeral

Executar os procesos de mecanizado por torneado, fresado, recticifcado, tradeado, procedementos especiais, preparando e programando as máquinas ferramenta

 

 

Contorno profesional 

Industrias dedicadas á:

 - Construción de maquinaria e equipamento mecánico

Construción de material e equipamento eléctrico, electrónico e óptico

Construción de material de transporte encadrado no sector industrial.

 

  Módulos profesionais do ciclo formativo   [2.000 horas]

1º Curso

Fabricación por arranque de labra 400 h

Formación e orientación laboral 107h

Interpretación gráfica 133h

Procesos de mecanizado 160h

Sistemas automatizados 160h

2º Curso

Empresa e iniciativa emprendedora 53h

Fabricación por abrasión, electroerosión, corte e conformado, e por procesos especiais 140h

Formación en centros de traballo 410h

Mecanizado por control numérico 314h

Metroloxía e ensayos 123h

FCT 410 h

 

Saídas profesionais

 

Torneiro/a, fresador/a e mandrinador/a.

Operario/a de máquinas ferramenta,

Pulidor/a de metais

Afiador/a de ferramentaspage | by Dr. Radut