Skip to Content

Novo sistema de empréstimo de computadores

 

Coa intención de facilitar o acceso ás novas tecnoloxías ao conxunto do alumnado do centro, o IES de Valga disponibiliza dez computadores portátiles para seren utilizados polo alumnado da ESO e do Bacharelato para a realización de traballos.

 Cada alumna/o que precise da utilización dun computador deberá seguir estes pasos.

 - Acudir á Vicedirección no primeiro recreo de cada segunda, cuarta ou sexta feira (luns, mércores ou venres).

 - Rexistrar o seu nome, curso, materia para a que precisa do equipo, número de serie e data de entrega.

 - Devolver o computador no seguinte día habilitado para a entrega/recepción de equipos. Se foren necesarios máis dias e houber disponibilidade, poderíase renovar.

 - A/O alumna/o comprométese a devolver o computador en perfecto estado e a non deixar instalado novo software nin novos ficheiros.

 - O incumprimento de datas na devolución implica a revogación do dereito a participar no servizo de empréstimo.

 - Se o computador for devolto con sinais de deterioro, a/o alumna/o recibiría unha sanción económica e a revogación do dereito a participar no servizo de empréstimo.blog | by Dr. Radut