imasar

Oferta educativa

.

       GRUPOS                       
ESO
1º ESO A
1º ESO B
2º ESO 
3º ESO
4º ESO
BACHARELATO DE ARTES
1º BAC. A
1º BAC . B
1º BAC . C
2º BAC. A
2º BAC. B
BACHARELATO DE CIENCIAS
1º BAC C
2º BAC C
BACHARELATO DE HUMANIDADES E CCSS
1º BAC D
2º BAC D

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Cociña e restauración (1º e 2º)

Artes Gráficas ( 1º e 2º)

 Aloxamento e Lavandería (( 1º e 2º)

Materias por cursos

 

1º ESO

Lingua Galega e Literatura

Lingua Castelá e Literatura

Primeira Lingua Estranxeira

Matemáticas

 Xeografía e Historia

Bioloxía e Xeoloxía

Educación Física

Relixión / Valores Éticos

Titoría

Segunda Lingua Estranxeira

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

 Afondamento Bioloxía- Xeoloxía/Obradoiro Musical

 

 

2º ESO

Lingua Galega e Literatura

Lingua Castelá e Literatura

Primeira Lingua Estranxeira

Matemáticas

 Xeografía e Historia

Físisca e Química

Educación Física

Relixión / Valores Éticos

Titoría

Segunda Lingua Estranxeira

Música

Tecnoloxía

Programación/ Xadrez

 

 

3º ESO

Lingua Galega e Literatura

Lingua Castelá e Literatura

Primeira Lingua Estranxeira

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas /

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas

Xeografía e Historia

Físisca e Química

Bioloxía e Xeoloxía

Educación Física

Relixión / Valores Éticos

Titoría

 Educación Plástica, Visual e  Audio Visual

Música

Tecnoloxía

Optativa ( escoller unha entre)

Cultura Clásica

Economía

Latín

Cultura Científica

Segunda Lingua Estranxeira

 

 

4º ESO          
Materias Troncais
Lingua Galega
Lingua Castelá
1ª Lingua Extranxeira: Inglés
Matemáticas
Educación Física
Xeografía e Historia
Relixión ou Valores Éticos
 4º ESO Ensinanzas Académicas    4º ESO Ensinanzas Aplicadas         

 A elexir dúas materias:

 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Física e Química
 • Economía
 • Latín

A elexir dúas materias:

 • Inic. Emprendedora e Economía
 • Ciencias aplicadas á actividade profesional
 • Tecnoloxía 

 A elexir dúas materias:

 • Cultura Científica
 • Educación plástica e Visual
 • Música
 • Segunda Lingua Extranxeira: Francés
 • TIC
 • Tecnoloxía

 

 A elexir dúas materias:

 • Cultura Científica
 • Educación plástica e Visual
 • Música
 • Segunda Lingua Extranxeira: Francés
 • TIC

 

 

 

1º BACHARELATO           
Materias Troncais
Lingua Castelá e Literatura
Lingua Galega e Literatura
Filosofía
Educación Física
1ª Lingua Extranxeira: Inglés/ Francés
 CIENCIAS  CIENCIAS SOCIAIS HUMANIDADES   ARTES

TRONCAIS DE OPCIÓN 

(escoller dúas)

Matemáticas 

(obrigatoria)

Matemáticas Ap. CC SS

(obrigatoria)

 Latín I

(obrigatoria)

Fundamentos da Arte

( obrigatoria)

Bioloxía e Xeoloxía

Economía Economía Hª Mundo Contemporáneo
DebuxoTécnico Grego I Grego I
Física e Química Hª Mundo Contemporáneo Hª Mundo Contemporáneo Literatura Universal
Literatura Universal

Literatura Universal

 ESPECÍFICAS DE OPCIÓN E LIBRE CONFIGURACIÓN

(escoller materias que sumen 6 horas)

 Materias de 4h  Materias de 4h  Materias de 4h  Materias de 4h
Bioloxía e Xeoloxía  Economía  Economía  Cultura Audiovisual
 DebuxoTécnico  Grego I  Grego I  DebuxoTécnico
Física e Química  Hª Mundo Contemporáneo Hª Mundo Contemporáneo Hª Mundo Contemporáneo
Literatura Universal Literatura Universal Literatura Universal
Materias de 3h Materias de 3h Materias de 3h Materias de 3h

Linguaxe e 

Práctica musical

 

Linguaxe e 

Práctica musical

 

Linguaxe e 

Práctica musical

 

Debuxo Artístico

Linguaxe e 

Práctica musical

Volume

Materias de 2h Materias de 2h Materias de 2h Materias de 2h

 2ª Lingua

Extranxeira

 2ª Lingua

Extranxeira

 2ª Lingua

Extranxeira

 2ª Lingua

Extranxeira

 Cultura Científica   Cultura Científica   Cultura Científica   Cultura Científica

 Literatura

Hispánicas

 Literatura

Hispánicas

 Literatura

Hispánicas

 Literatura

Hispánicas

TIC I TIC I TIC I TIC I
Materias de 1h Materias de 1h Materias de 1h Materias de 1h
Relixión  Relixión  Relixión  Relixión 
Afondamento Lingua Galega Afondamento Lingua Galega Afondamento Lingua Galega Afondamento Lingua Galega

 

 

2º BACHARELATO           
Materias Troncais
Lingua Castelá e Literatura
Lingua Galega e Literatura
Historia
1ª Lingua Extranxeira: Inglés/ Francés
 CIENCIAS  CIENCIAS SOCIAIS HUMANIDADES   ARTES

TRONCAIS DE OPCIÓN 

Matemáticas II 

(obrigatoria)

Matemáticas Ap. CC SS II

(obrigatoria)

 Latín II

(obrigatoria)

Fundamentos da Arte II

( obrigatoria)

Escoller dúas

Bioloxía e Xeoloxía

Economía
Cultura Audiovisual
DebuxoTécnico Grego II

Física

Historia da Arte
Deseño
Química Historia da Filosofía
Xeoloxía Xeografia

 

 ESPECÍFICAS DE OPCIÓN E LIBRE CONFIGURACIÓN

(escoller materias que sumen 8 horas)

 Materias de 4h  Materias de 4h  Materias de 4h  Materias de 4h
Bioloxía   Economía   Cultura Audiovisual II
 DebuxoTécnico II  Grego II 
 DebuxoTécnico II

Física

 

Historia da Arte
Deseño
Química  Historia da Filosofía
Economía Xeografía
Materias de 3h Materias de 3h Materias de 3h Materias de 3h

Historia da música e da danza

 

 Historia da música e da danza

Historia da música e da danza

Ciencias da Terra e MM.AA

 

2ª Lingua    Extranxeira

 

Debuxo Artístico II

2ª Lingua

Extranxeira

2ª Lingua    Extranxeira

TIC II

 

TIC II

Técnicas de Expresión Gráfico-plástica

TIC II

Materias de 2h Materias de 2h Materias de 2h Materias de 2h

 Métodos Estadísticos e numéricos

 Métodos Estadísticos e numéricos  Xeografía e Historia de Galicia 
Xeografía e Historia de Galicia  Xeografía e Historia de Galicia
Materias de 1h Materias de 1h Materias de 1h Materias de 1h
Relixión  Relixión 
Relixión 
Técnica Laboratorio Técnica Laboratorio Técnica Laboratorio

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer