Convocatoria de Claustro

O vindeiro venres 29 de xuño haberá un claustro ordinario ás 11:30 horas.