Programacións didácticas, Contidos mínimos e Criterios de avaliación. Biblioteca do centro.

As programacións didácticas, contidos míimos e criterios de avaliación de todas as materias impartidas pódense consultar por calquera membro desta Comunidade Educativa na Biblioteca no centro.