Día escolar da Paz

Día escolar da Paz e da non violencia.


- Programa de actividades a realizar na Biblioteca do centro.


- Rap da Paz, composto e interpretado por Aitor Puente e Enrique Porto, alumnos de primeiro curso de Bacharelato.


- Poesía francesa anónima rectada polo profesor de Ramón Cid.


A activida de for organizada polo Departamento de Actividades Complementarias e Extraescolares, contando coa colaboración de numerosos alumnos e varios profesores.