blogue deadmin1

Compoñentes do Departamento

Xefe de Departamento

Manuel Lema Ferro

Xefes de departamentos curso 2019/2020

DEPARTAMENTO PROFESOR
Bioloxía e Xeoloxía  Leopoldo Bahillo
Debuxo  Soledad Barral
Economía  Luisa Olveira
Educación  Física  Manuel Lema
Filosofía  Antón Nieto
Física e Química  Ramón Cid
Francés  María González
Grego  Xosé M Blanco
Inglés  Isabel Mato
Lingua Castelá  Baldo Fernández
Lingua Galega  Carmen Lado
Matemáticas  Xavier Garabal
Música  María Giménez
Normalización Lingüística  Carmen Lado
Orientación  Jesús García
Relixión  Sofía Balseiro
Tecnoloxía  Pilar González
Xeografía e Historia  Emma Fernández

Tags: Xefes de departamento