Skip to Content

CAMBIO TEMPORAL A DOCENCIA ONLINE

Dada a tramitación de distintos expedientes Covid no centro, unha aula dun grupo da FP Básica estará pechada a partires do 1 de febreiro, segundo as indicacións establecidas no protocolo da consellería.

Por este motivo pasarase a empregar a modalidade de docencia online previsto no Plan de Ensino Virtual para este grupo polo período que se estableza necesario, segundo o contemplado no Plan de Continxencia aprobado polo centro. Dita información foi comunicada directamente ao alumnado/familias afectadas por dita circunstancia. Durante este período o alumnado seguirá a súa formación a través da Aula Virtual, videoconferencia ou ferramentas complementarias a empregar polos docentes, conectados no horario habitual do grupo.blog | by Dr. Radut