Skip to Content

ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIONS CURSO 19-20

Achegamos ligazóns das adaptacións das programacións debido a situación que estamos a vivir.

Nestas adaptacións atópanse as características das distintas materias é como superalas.

1º BAC
Debuxo

Bioloxía e 

xeoloxía

Anatomía Economía
Ed. física Filosofía

Física e 

Química

Francés

Inglés

Latín Griego

Línga castelá

e literatura

Literatura universal

Lingue e

literatura galegas

Matemáticas I

Matemáticas

AA.CC.SS. I

 TIC 1

 Tecnoloxía ind. 1

Historia do 

mundo contemporáneo

Cultura científica 

 

 

Relixión

 Lit. Hispánica  
 
2º BAC

Act. físicas e

hàbitos saudables

CTMA Bioloxía Xeoloxía

Economía

da empresa

Filosofía Física Química
Francés Inglés Latín

Griego

Línga castelá

e literatura

Lingue e

literatura galegas

Matemáticas II

Matemáticas

AA.CC.SS. II 

 MEN

 TIC 2   Tecnoloxía ind. 2  Historia da arte

Historia de España

Xeografía  Relixión

 

 
ESA
Comunicación Socíais         
 
FP BASICA ELECTRICIDADE E ELECTRONICA

Comunicacións I

Ciencias I

Instalacions electricas

e domóticas

Equipamentos electricos

e electrónicos

 
FP BASICA COCIÑA E RESTAURACIÓN

Comunicacións I

Comunicacións II

Ciencias I

Ciencias II

Procesos básicos de produción culinaria 

Cathering

Cafetaría

Aprovisionamento 

e conservación 

Atención ao cliente

Restaurante

Técnicas elementais de preelaboración

 FCT
 
CM ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS

Condución grupos a cabalo

Condución grupos bicicleta

Desprazamentos

Dinámica de grupos

FOL

Fundamentos biológicos

Actividades para persoas con discapacidade

Administración e xestión de empresas

 
CM INSTALACIONES ELECTRICAS E AUTOMATICAS

Automatismos industriais

Electrónica

Electrotecnia

Instalacións eléctricas

de interior

 

FOL

 

 

 
CM INSTALACIONES XESTIÓN ADMINISTRATIVA

Actividades asociadas a contorna laboral

Empresa e administración

Empresa na aula

Tratamento informático da información

Técnica contable

FOL

Tratamento da documentación contable

Operacións auxiliares de xestión de tesoureiría 

 
CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

Comunicación e atención a clientela

Xestión loxística e comercial

Procesop integral da actividade comercial

Xestión da doc. xurídica e empresarial

 Inglés

Ofimática e procesos da información

RR.HH. e responsabilidade social corporativa

Simulación empresarial

FOL


blog | by Dr. Radut