1º Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía

Materias Comúns:
Educación Física
Relixión/Atención Educativa
Lingua Castelá e Literatura
Lingua Galega e Literatura
Filosofía e Cidadanía
Lingua Estranxeira (inglés)


Materias de Modalidade
Matemáticas I (obrigatoria)
Bioloxía e Xeoloxía
Física e Química
Tecnoloxía Industrial I
Debuxo Técnico I


Materias Optativas
2ª Lingua Estranxeira (Francés)
Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (TIC)
Música
Calquera materia de modalidade


 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer