Entrar

Requisitos de Acceso

Secretaría

REQUISITOS DE ACCESO
BACHARELATO

Poderá acceder ao primeiro curso de bacharelato, en calquera das súas modalidades, o alumnado que cumpra co requisito: 
  • Estar en posesión do título de graduado en educación secundaria.