Entrar

Matrícula en Ciclos Formativos de Grao Medio

Voltar   Inicio

MATRÍCULA CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO
PRAZOS

  • Pendente de publicación

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

  • As follas do sobre de matrícula cubertas con maiúsculas.

  • Carné de estudiante.

  • Fotocopia do DNI

  • 1,20 euros para pagar o Seguro Escolar.

  • 2 FOTOS (escribir nome e apelidos por detrás)

  • Xustificante de ter pagada a cota da ANPA (voluntario): A cota é de 15 euros que deberán ingresarse na conta nº2080-0022-09-0040012359 de CAIXANOVA. No resgardo debe aparecer o nome e apelidos do alumno/a e curso (se houbese matriculados neste Centro varios irmáns aparecerá o nome e curso de todos eles no resgardo).