Entrar

Matrícula Bacharelato

Voltar   Inicio

MATRÍCULA BACHARELATO
PRAZOS

  • Pendente de publicación

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA FORMALIZAR A MATRÍCULA:

  • As follas do sobre de matrícula cubertas con maiúsculas

  • Fotocopia do DNI

  • Carné de Estudante (2º Bacharelato)

  • 1,20 euros para pagar o Seguro Escolar.

  • 4 FOTOS  (2 FOTOS para 2º de Bacharelato)  (escribir nome e apelidos por detrás)

  • Xustificante de ter pagada a cota da APA (voluntario): A cota é de 15 euros que deberán ingresarse na conta nº2080-0022-09-0040012359 de CAIXANOVA. No resgardo debe aparecer o nome e apelidos do alumno/a e curso (se houbese matriculados neste Centro varios irmáns aparecerá o nome e curso de todos eles no resgardo).

NOVOS ALUMNOS:

Os alumnos que se matriculan por primeira vez no centro, debarán traer ademáis:

  • 4 FOTOS, tanto para 1º como para 2º de Bacharelato.
  • Nº do NUSS, se non o sabe chamar a Seguridade Social ó tfno. 986811500.
  • Certificado de ter superado 4º da ESO ou 1º de Bacharelato, no seu caso