Programas de Centro. Plan Proxecta do IES de Rodeira

Os Programas de Centro que temos actualmente vixentes son os que se detallan a continuación:

Proxectos de Vida Activa e Deportiva - PVAD

O programa consiste en deseñar, executar e avaliar un proxecto relacionado cos hábitos de vida activa e saudable, buscando o incremento diario de actividade física que realizan o alumnado, tanto dentro como fora  do centro, e a medición do impacto que ten este incremento da carga de actividade física realizada na saúde dos escolares.
Plataforma de valoración da condición física saudable DAFIS.

 • Mais e Mellor Actividade Física.
 • Movete+
 • XOGADE
 • Milla diaria.
 • Camiña en bici a escola.

Vinculación cos ODS da Axenda 2030

 • ODS 3. Saúde e benestar
 • ODS 4. Educación de calidade
 • ODS 5. Igualdade de xénero
 • ODS 10. Redución das desigualdades
 • ODS 11. Cidades e comunidades sustentables

Por 365 días de respecto e igualdade

O programa consiste no desenvolvemento dun proxecto relacionado coa prevención da violencia de xénero dentro do ámbito educativo.
Intervir coa poboación máis nova para previr a violencia de xénero e a escola é o medio ideal para acceder a esa poboación xuvenil e poder introducir valores igualitarios e libres de estereotipos sexistas, así como para facilitarlles pautas para a detección precoz desas situación de violencia de xénero.

Vinculación cos ODS da Axenda 2030:

 • ODS 5. Igualdade de xénero

Proxecto Ríos

Proxecto Ríos é un programa de educación e voluntariado ambiental promovida por Augas de Galicia e a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, impulsado e coordinado por ADEGA, que pretende involucrar á cidadanía na conservación dos ecosistemas fluviais. Mediante a proposta de desenvolvemento por equipos interdisciplinarios nos centros educativos galegos do proxecto “Adopta un río” preténdese desenvolver os valores relacionados coa conciencia de respecto e protección do medio ambiente. A través de charlas e saídas formativas proporcionaranse as ferramentas básicas que garantan a participación activa e colaborativa do alumnado. Os centros de ensino poden traballar esta iniciativa dentro dos distintos departamentos (elaboración de roteiros, deseño de blogs, limpezas de ríos, elaboración de material multimedia etc.) e incluílo no seu proxecto educativo e na súa programación xeral anual.

Proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística

O programa consiste en elaborar e desenvolver un proxecto relacionado coa innovación educativa en dinamización da lingua galega no centro de ensino. Para iso, o centro, mediante un traballo en equipo, planificará e desenvolverá accións innovadoras que impliquen e fomenten o uso da lingua galega e á vez promovan o coñecemento cultural para garantir a plena competencia comunicativa.

Dada a nova realidade social na que nos movemos e os novos retos que nos propón o futuro, precísase que o uso do galego se amplíe nos centros e se prolongue no ámbito que os rodea, de xeito que a mocidade galega atope nel espazos onde se comunicar con normalidade na lingua propia de Galicia.

Consulta as nosas últimas novas no noso blog: lingualizate.blogspot.com

Séguenos no Instagram: @lingualizat

Vinculación cos ODS da Axenda 2030:

 • ODS 4. Educación de calidade
 • ODS 5. Igualdade de xénero
 • ODS 10. Redución de desigualdades

Correspondentes xuvenís

Correspondentes xuvenís é un programa que pretende contar cunha "antena informativa" en cada centro educativo. Será alumnado que se responsabilice de recoller a información que se lles envíe desde Xuventude, Espazo Xove ou OMIX do seu concello e de difundila entre o resto do alumnado do centro, contando co apoio do persoal do centro coordinador de información xuvenil e co profesorado participante no programa.

Os/as correspondentes terán as seguintes funcións:

 1. Difundir a información que reciban a través dos medios ao seu alcance: taboleiro informativo, redes sociais...
 2. Manter actualizado e ordeado o taboleiro informativo do centro
 3. Remitir a Xuventude información do seu centro que poida ser de interés para correspondentes doutros puntos de Galicia
 4. Participar no Foro de Correspondentes Xuvenís

Vinculación cos ODS da Axenda 2030

 • ODS 4. Educación de calidade

Podes visitar tamén a galería de actividades completa dos programas de centro

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer