Entrar

Itinerario Educativo

Ensinos Universitarios
Título de Bacharelato = 
Bacharelato
Ciencias e Tecnoloxía
Bacharelato de Humanidades
e Ciencias Sociais
Título de Graduado en E.S.O. = 
4º E.S.O.
3º E.S.O.
2º E.S.O.
1º E.S.O.Título de Técnico Superior = 
T.S. Administración de Sistemas Informáticos en Rede
T.S. Sistemas de Telecomunicación e Informáticos
T.S. Administración e Finanzas
Título de Técnico = 
Técnico en Xestión Administrativa
Técnico en Instalacións de Telecomunicacións
Programas de Capacitación Profesional Inicial = 
Capacitación en Servizos Administrativos


Ensinanzas de Adultos = 
Aula Mentor
Obradoiros
Educación Secundaria de Adultos (E.S.A.)
Ensinanzas Básicas Iniciais
Escola Oficial de Idiomas (E.O.I.) = 
Inglés
Francés