Educación Secundaria Obrigatoria

A Educación Secundaria Obligatoria (ESO), completa a ensinanza básica e abarca catro cursos académicos, entre os doce e os dezaseis anos de idade. Ten como finalidades fundamentais:
  • Transmitir a todolos alumnos, os elementos básicos da cultura.
  • Formalos para asumir os seus deberes e exercer os seus dereitos.
  • Preparalos para a incorporación á vida activa ou para acceder á formación profesional específica de grao medio. O título obtido ó superar a ESO é o de graduado en educación secundaria, e faculta para o acceso á formación profesional de grao medio e bacharelato.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

No IES de Rodeira desenvólvense as seguintes medidas de atención á diversidade na ESO:

  • Reforzo educativo: - realizado polos departamentos didácticos, - realizado polo profesorado de área, - realizado polo profesorado de pedagoxía terapéutica, - realizado según agrupamentos específicos flexibles (en 1º, 2º e 3º ESO). ·
  •  Adaptacións curriculares individuais realizadas polo profesorado de área en colaboración co departamento de orientación. ·
  • Diversificación curricular a partir dos 16 anos.

HORARIO

  De  8.30 a 15.00 horas os Luns e Mércores e de 8:30 a 14:10 Martes, Xoves e Venres

TRANSPORTE ESCOLAR

  Nesta etapa o transporte escolar é gratuito para o alumnado que pertenza á zona de influencia deste instituto e que teña o seu domicilio a máis de 2 km. Paradas transporte

REQUISITOS DE ACCESO, ADMISIÓN E MATRÍCULA

  Para consultar os requisitos de acceso, prazos de reserva de praza, solicitudes de admisión e matrícula visite a nosa Secretaría

   1º curso da ESO

   2º curso da ESO

   3º curso da ESO

   4º curso da ESO

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer