blogue deafuentes

Debuxo Técnico I e IIDebemos entender o debuxo técnico como unha linguaxe universal que nos permite expresar gráfica e
obxetivamente unha realidade.
Aprenderemos a desenrolar as destrezas necesarias para expresarse cos instrumentos específicos do
debuxo, empregando as técnicas gráficas axeitadas e ofrecendo solucións claras, precisas e
obxetivas.
Desenrolaremos a visión espacial para ser capaz de relacionar, situar e comparar as formas tanto
no espazo real como no espazo do debuxo.

Debuxo Artístico.

O ensino do Debuxo Artístico no bacharelato terá como finalidade:

- Coñecer e distinguir os elementos básicos de configuración da forma, empregándoos
correctamente, según criterios analíticos, na representación de obxetos do entorno ou
expresivos, sobre todo obxetos reais ou simbólicos.

Educación Plástica e Visual

A competencia artística e cultural adquírese fundamentalmente a través da área de
educación plástica e visual, estando presente ao longo de todo o currículo.

O alumnado aprende a mirar, ver, observar e percibir, e desde o coñecemento da
linguaxe visual, a apreciar os valores estéticos e culturais das producións artísticas do

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer