Entrar

 

  IES de Rodeira. Avda. de Ourense, s/n - 36940 CANGAS. +34 986 303 933; ies.rodeira@edu.xunta.gal Matrícula, certificados: secretaria@edu.xunta.gal

Blogues

Educación Plástica e Visual

A competencia artística e cultural adquírese fundamentalmente a través da área de
educación plástica e visual, estando presente ao longo de todo o currículo.

O alumnado aprende a mirar, ver, observar e percibir, e desde o coñecemento da
linguaxe visual, a apreciar os valores estéticos e culturais das producións artísticas do

Distribuir contido