Teléfono
 
881 938200

Correo electrónico
 
ies.mugardos@edu.xunta.gal

Enderezo
 
Rúa do Criesto s/n

  15620 Mugardos (A Coruña)

 

    
PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
  EDIXGAL MOODLE ABALAR  
       
   REDES     VIDEOCONFERENCIA 
 

        

2ºBAC

A escultura románica

Un pouco extenso, pero bo para estudar e ver moitas imaxes

Unha portada románica: Conques

As imaxes dino case todo. Moi ameno (algo tenebroso). Traducímolo en clase.

http://youtu.be

O Pórtico da Gloria

Cólgovos os mellores videos que vimos en clase. Empezo pola conferencia. Moi boa para repasar, aínda que non vos gustase.

Política e infraestructuras: un debate en torno ó porto exterior da Coruña

Lede o artigo que se sinala máis abaixo, buscade un par de artigos/videos sobre a cuestióne e elaborade un informe. Indicade as fontes de información de forma detallada (qué ven de onde). Agradécense imaxes e gráficos.

http://politica.elpais.com/politica/2011/11/18/actualidad/1321648297_721...

A dta de entrega será o martes 13. Cada día de retraso terá un punto de penalización.

Guía do sistema universitario galego (SUG)

Ligazón (pdf)

CIUGA

Parámetros de ponderación ( 0,1 e 0, 2) das materias da fase especifíca da PAU 2012 para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do SUG no curso 2012-2013.

Currículo 3º ESO

3º ESO  

No impreso da matrícula deben facerse constar as seguintes opcións:


MATERIAS Horas
semanais
Matemáticas 4
Lingua e Lit. Galega 3
Lingua e Lit. Castelá 3
Inglés 3
Ciencias Sociais 3
Ciencias da Natureza 2
Física e Química 2
Tecnoloxías 2
Educación Física 2
Educación Plástica 2

*OPTATIVA:

  • Francés
  • Cultura Clásica
  • Taller de Iniciativas emprendedoras
  • Iniciación á Electricidade e Electrónica
2
* Relixión Catolica ou
Alternativa á relixión
2
Titoría 1

 

 

Distribuir contido