Teléfono
 
881 938200

Correo electrónico
 
ies.mugardos@edu.xunta.gal

Enderezo
 
Rúa do Criesto s/n

  15620 Mugardos (A Coruña)

 

    
PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
  EDIXGAL MOODLE ABALAR  
       
   REDES     VIDEOCONFERENCIA 
 

        

Taboleiro

"A poesía vén dun lugar que ninguén controla"

Discurso de Leonard Cohen na entrega dos Premios Príncipe de Asturias (2011)

Currículo 2º ESO

2º ESO 

  No impreso de matrícula deben facerse constas as seguintes opcións:


MATERIAS Horas
semanais
Matemáticas 4
Lingua e Lit. Galega 3
Lingua e Lit. Castelá 3
Ciencias da Natureza 3
Ciencias Sociais 3
Inglés 3
Tecnoloxías 3
Educación Física 2
Música 2
*2ª Lingua - Francés 2
Educación para a Cidadanía 2
* Relixión Católica ou
Alternativa á relixión
2
Titoría 1
 

Series documentais en rtve.es

No seguinte enlace iranse recuperando as grandres series documentais que formaron parte de "La aventura del saber"

 http://www.rtve.es/television/la-aventura-del-saber/documentales/

 

Unha explicación da crise "ao burro"

Aínda que é un pouco simplista e faltan moitos aspectos por analizar, esta presentación do profesor Sergi Sanchiz Torres pon o punto sobre algunhas da íes explicativas das orixes da crise actual.

Especuladores, reflexionade!

Morreu Steve Jobs

Este día tráenos una nova triste: morreu Steve Jobs.

Se non coñecedes este discurso na Universidade de Stanford no ano 2005, creo que paga a pena escoitalo, xa qué unha verdadeira lección sobre como enfrontar os reveses que nos pon a vida.

Enquisa sobre a HORA DE LER (2011-2012)

Loading...

Buzón SQR

BUZÓN DE SUXESTIÓNS, QUEIXAS E RECLAMACIÓNS (SQR)

PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO

O obxectivo da implantación deste buzón é establecer o proceso de xestión de suxestións, queixas e reclamacións (SQR) recibidas de calquera membro da comunidade educativa co fin de dar resposta ás mesmas e de dispoñer dos datos cos cales facer unha posterior análise que permita identificar e establecer accións de mellora do centro.

Poderán recibirse SQR de:

 • Alumnos/as matriculados e as súas familias.
 • Persoal docente e de administradores e servizos do centro.
 • Empresas colaboradoras en FCT.

Existirá un formulario para as SQR e un buzón específico no que depositalas. O formulario pode atopalo neste documento e o buzón no cal depositalo está na planta baixa do instituto, ao carón da Secretaría.

A xestión do Buzón corresponderá ao Responsable de Calidade do centro, de habelo, e, no seu defecto, ao equipo directivo.

A xestión consistirá:

 • Recoller as SQR con periodicidade semanal, rexistralas e realizar unha primeira análise.
 • Determinar a persoa/grupo que realice a análise en detalle.
 • Responder aos propoñentes das SQR unha vez que a persoa/grupo dispoña mediante informe o tratamento e a resposta a dar. Esta resposta deberá producirse no prazo de dez días contados a partir da data de recollida da SQR.
 • Conservar os rexistros xerados.
 • Emitir un informe-resumo anual das SQR recibidas que será presentado ao Claustro e Consello Escolar.

 

Impreso SQR

IX Certame de Relato Curto Concello de Mugardos

Consulta as bases íntegras do IX Concurso de relato curto en galego:

application/msword iconBases IX concurso relato curto.doc

RESUMO:

 • Tema libre, extensión máxima de 10 folios, en lingua galega.
 • Categoría até 18 anos.
 • Premio: bono por valor de 300 euros para mercar libros.
 • Mencións especiais con diploma e lote de libros para relatos infantís.
 • Prazo de entrega até o 19 de outubro.

Visto na prensa

 FIRMAN UN 'CONTRATO'

Padres se comprometen con un instituto a revisar los deberes de sus hijos

 VILLENA (ALICANTE), 19 Sep. (EUROPA PRESS) - 

   Los padres de los alumnos de un instituto de Villena (Alicante) han firmado un 'contrato' muy particular con el centro por el que se comprometen, por escrito, a una serie de cuestiones encaminadas a mejorar el rendimiento escolar y la relación con los hijos, como revisar diariamente sus tareas escolares, establecer un horario de estudio, acudir a las reuniones del centro o fomentar el respeto al profesor.

   Se trata de un decálogo que figura en el sobre de matrícula y que han firmado todos los padres de los casi 900 alumnos del Instituto Antonio Navarro Santafé para "intentar evitar el fracaso escolar" y "potenciar la responsabilidad" de los menores, así como "conseguir el respeto al profesorado", según explicó a Europa Press Televisión el presidente del AMPA, Juan Martínez.

LER NOTICIA COMPLETA EN EUROPAPRESS

Vídeo en DIARIOSUR

A aula de matematicas (aula 4) estrea reloxio

Así pode aproveitarse o paso do tempo para facer máis matemáticas.

Comprobade como a división nas horas 3, 5 e 11 non segue o mesmo "algoritmo" que nos aprendimos na escola. Hai moitas formas de facer divisións, seguramente a máis extendida no mundo é a que podedes ver no enlace seguinte:

Xeometría: descubrindo novos poliedros. O poliedro de Schönhardt

Trátase dun poliedro que non se pode descompoñer en tetraedros.  Para saber máis: http://gaussianos.com/el-poliedro-de-schonhardt/

 

Mediadores

MEDIADORAS 

 • Sara Vázquez 
  (1º. BAC)
 • Mercedes Rodríguez 
  (1º. BAC)
 • Iria Regueiro 
  (2º. BAC)
 • Carmen Sanmartín 
  (2º. BAC)
 • Verónica González 
  (2º. BAC)
 • Delia Rodríguez 
  (2º. BAC)   

Que é a mediación?
É un método para a resolución de conflitos no que dúas partes enfrontadas recorren, de forma voluntaria,a unha terceira imparcial -o mediador- para chegaren a través do diálogo a un acordo satisfactorio.

Característica da mediación?

 • É voluntaria
 • As persoas implicadas sempre gañan. É un acto cooperativo, non competitivo. "Se eu gaño, ti gañas".
 • Está orientado cara ó futuro.
 • O proceso de mediación é confidencial.
 • O mediador debe ser neutral, non toma decisións  nin xulga. Favorece a comunicación entre as partes en conflito para que se propoñan solucións e cheguen a un acordo.

E se quero ser mediador?
A mediación pode solicitarse no Departamento de Orientación do centro. Desde alí informarán de todo o proceso a seguir.

Quen pode ser mediador?
Calquera membro da comunidade educativa. Para ser mediador cómpre unha mínima formación que se adquire mediante a asistencia a un curso que será impartido no centro.

 

+ Info: Departamento de Orientación

Apadriñamento

O alumnado do IES Mugardos non está cego.

Sabemos que ó noso redor suceden cousas que non están ben, que hai compañeiros que non son felices na escola porque non se atreven a falar.
Sabemos que ás veces danse situacións entre nós que producen sufrimento a outros.
Sabemos que entre nós hai quen sofre por non ser como os demais pensan que debería ser.
Sabemos que hai quen non ten con quen falar.
Sabemos que na escola e na casa non atopamos ás veces a axuda que necesitamos.
Sabemos que hai quen se sente indefenso.
...
Sabemos moitas cousas e queremos facer algo por mellorar.

Probaremos a crear un programa de apadriñamento entre nós
O apadriñamento será unha relación de amizade e axuda. Os que participen deberán ser alumnos e alumnas responsables, discretos e capaces de solicitar axuda no centro no caso de atopar algunha situación problemática.

En que consiste?
Todo o alumnado de 3º e 4º de ESO e Bacharelato que o desexen poden ser padriños ou madriñas dalgún compañeiro/a que o solicite.

Que poden os padriños e madriñas ao seus afillados/as?
Amizade, axuda, confianza, apoio, discreción.

Que hai que facer para ser padriño ou madriña? Cales son as súas misións?
Debes cubrir a solicitude, comprometerte a asistir a unhas sesións de formación e respectar as regras do apadriñamento: responsabilidade, discreción e axuda. O padriño ou madriña deberá actuar como un verdadeiro amigo do seu afillado, coñecerá os seus problemas no centro e axudaralle a resolvelos. Periodicamente deberá acudir a unha reunión de todos os padriños e madriñas para valorar a convivencia no centro e introducir melloras no sistema.

Quen poderá ser padriño ou madriña?
Atendendo á dispoñibilidade, seguirase a seguinte orde:

 1. Alumnado de 1º ESO
 2. Alumnado de 2º  ESO
 3. Alumnado que o necesite. Para saber quen está nesta situación pedirase a opinión de delegados, orientación e xefatura de estudos.
 4. Alumnado que o solicite.

Quen escolle a quen?
Os afillados escollerán os padriños ou madriñas. No caso de haber máis peticións que padriños, estes poderán ter ata dous afillados.

Que pasa se non funciona ben a relación entre un padriño/madriña e o seu afillado/a?
Existirá unha comisión de apadriñamento formada por padriños e madriñas, a responsable de orientación e dous membros da dirección do centro que actuará cando xurdan problemas.

Alerta Escolar

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria puxo en marcha desde o curso 2007-08, o programa de Alerta Escolar en colaboración coa Fundación 061, que ten como obxectivo a atención inmediata e eficiente do alumnado que presente unha patoloxía crónica e pode desenvolver en calquera momento unha crise.

Este programa posibilitará a súa asistencia e que o profesorado teña cobertura de persoal médico que conte con coñecementos dos nenos e nenas con esta problemática.

Distribuir contido