Teléfono
 
881 938200

Correo electrónico
 
ies.mugardos@edu.xunta.gal

Enderezo
 
Rúa do Criesto s/n

  15620 Mugardos (A Coruña)

 

    
PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
  EDIXGAL MOODLE ABALAR  
       
   REDES     VIDEOCONFERENCIA 
 

        

Economía real ou economía financeira?

A economía real ocúpase da produción de bens e servizos, que son os que realmente satisfan as necesidades das persoas. Aínda que o aspecto financeiro é moi importante, cando as cousas están difíciles volvemos ás orixes. Neste artigo ponse se manifesto cales son as bases da actividade económica.