COVID 19 

   › Plan de adaptación
        (CURSO 2021-2022)                  

        PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR  
          
REDES   VIDEOCONFERENCIA
     
Falemos

 

Entrega da cesta de Nadal

 M.ª Teresa Casanova Fernández foi a gañadora da rifa patrocinada pola ANPA "O Castro" pro viaxe  fin de curso de 4.º ESO. No seu nome recolleuse esta tarde a cesta de Nadal.

Número agraciado: 3886 (sorteo da ONCE do 19 de decembro de 2012)