COVID 19 

   › Plan de adaptación
        (CURSO 2021-2022)                  

        PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR  
          
REDES   VIDEOCONFERENCIA
     
Falemos

 

Entrega da cesta de entroido (Rifa pro-excursión fin de curso)


Ana Linares
(1ª pola esquerda), gañadora da cesta de entroido.

Rifa patrocinada pola ANPA "O Castro" pro-excursión fin de curso 4º ESO.

Número agraciado: 849
                                    Consulta do sorteo da ONCE do 25 de febreiro