Teléfono
 
881 938200

Correo electrónico
 
ies.mugardos@edu.xunta.gal

Enderezo
 
Rúa do Criesto s/n

  15620 Mugardos (A Coruña)

 

    
PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
  EDIXGAL MOODLE ABALAR  
       
   REDES     VIDEOCONFERENCIA 
 

        

Traballos de Nadal: Arte 1

Para resumir nunha carilla e media/dúas con boa letra e unha análise crítica ben razoada e con máis de catro liñas de extensión. A obra é moi coñecida e foi popular outros anos. Espero que vos guste.