Teléfono
 
881 938200

Correo electrónico
 
ies.mugardos@edu.xunta.gal

Enderezo
 
Rúa do Criesto s/n

  15620 Mugardos (A Coruña)

 

    
PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
  EDIXGAL MOODLE ABALAR  
       
   REDES     VIDEOCONFERENCIA 
 

        

Que é un acuifero?

Non só explica con imaxes preciosas que é un acuífero a través do exemplo do Campo de Montiel, senón sistemas de regadío, rede fluvial, etc. Vémolo en clase.