Teléfono
 
881 938200

Correo electrónico
 
ies.mugardos@edu.xunta.gal

Enderezo
 
Rúa do Criesto s/n

  15620 Mugardos (A Coruña)

 

    
PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
  EDIXGAL MOODLE ABALAR  
       
   REDES     VIDEOCONFERENCIA 
 

        

2.º ESO : Centro de Interpretación do Caldoval

03/06/2022 11:45
03/06/2022 13:00
Europe/Madrid

Visita ao Centro de Interpretación Arqueolóxica do Caldoval

Obradoiro