Teléfono
 
881 938200

Correo electrónico
 
ies.mugardos@edu.xunta.gal

Enderezo
 
Rúa do Criesto s/n

  15620 Mugardos (A Coruña)

 

    
PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
  EDIXGAL MOODLE ABALAR  
       
   REDES     VIDEOCONFERENCIA 
 

        

2.º ESO: Obradoiro de educación afectivo-sexual

24/03/2021 08:45
24/03/2021 11:25
Europe/Madrid

Salón de Actos

Mécores, 24 de febreiro de 2021

1.º a 4.º hora