COVID 19 

   › Plan de adaptación
        (CURSO 2021-2022)                  

        PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR  
          
REDES   VIDEOCONFERENCIA
     
Falemos

 

Xunta Directiva ANPA "O Castro"

PRESIDENTE

    • Roberto Martínez Vázquez

 VICEPRESIDENTE

    • Pablo López León

SECRETARIA

    • Silvia Fernández Martínez

TESOUREIRA:

    • María Fariña Vázquez

VOGAIS

    • Patricia Rivera Romero