COVID 19 

   › Plan de adaptación

   › Plan de continxencia

   › Documentos                          

       PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR CLASSROOM

 

LATÍN - Adaptación da programación

Materias impartidas por RAFAEL LAGO:

Adaptación 1 bach.pdf
Adaptación 2 bach.pdf

Materia impartida por BEGOÑA ALLEGUE:

 Adaptación 4º de ESO.pdf

AdxuntoTamaño
Adaptación 1 bach.pdf41.89 KB
Adaptación 2 bach.pdf40.69 KB
Adaptación 4º de ESO.pdf134.9 KB