COVID 19 

   › Plan de adaptación

   › Plan de continxencia

   › Documentos                          

        PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR  
          
REDES   VIDEOCONFERENCIA
     
Falemos

 

Curso de Matemáticas I (1.º Bacharelato I)

Na aula virtual do instituto acharás os contidos e tarefas para estes días.

Profesora: María Calvo

O alumnado está matriculado.
Accede co nome de usuario do seu correo e o contrasinal que recibiron