COVID 19 

   › Plan de adaptación

   › Plan de continxencia

   › Documentos                          

       PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR CLASSROOM

 

Corpo:

Corpo:

 

Corpo:

Corpo:

Corpo:

Corpo:

Corpo:

Corpo:

Corpo:

Corpo:

Corpo:

Corpo:

Corpo:

Corpo:

Corpo:

Corpo:

ACTUALIDADE

      

EMMA VÁZQUEZ (1.º Bach.) NA TVG

No Telexornal da TVG de hoxe foi noticia
a alumna Emma Vázquez (1.º Bacharelato)
pola súa participación no programa
educativo Advanced Talent Training,
que este ano está a substituír as estadías
en Canadá e EEUU das bolsas de
estudos da Fundación Amancio Ortega.

Telexornal Mediodía,
19 de outubro

  

  SIMULACRO DE EVACUACIÓN

Salientamos a boa resposta do alumnado
de todos os niveis educativos ao simulacro
de evacuación por suposta emerxencia de incendio
efectuado este mércores, 21 de outubro,
ás 11:00 horas. Debido ás condicións
deste ano, non se realizaron os habituais controis de
tempo nin se contou coa colaboción de axentes
externos (policía, protección civil, bombeiros...).
Si se efectuou o rexistro na central de alarmas
do 112 e levantouse acta das mínimas incidencias
e aspectos mellorables que comentaremos proximamente.

 

 

 

CONCURSO 

Decora a túa máscara

 

Tres categorías

Máscara máis creativa
Máscara máis terrorífica
Máscara máis simpática

 

PRAZO
Entrega de traballos
antes do 26 de outubro

 

ORGANIZA
Biblioteca e EDL

 

Horario de atención a pais e nais (curso 2020-2021)

 

    

 SOLICITUDE DE CITAS

     Solicitude de cita para atención de pais, nais ou titores/as legais

- TELÉFONO 881 938 200.

- Correo electrónico dos docentes.

- AbalarMóbiles (só se o docente aceptou esta posibilidade na aplicación).

A reunión realizarase de xeito telefónico ou videoconferencia o día e hora sinalado. Só de xeito excepcional por causas xustificadas poderá ser presencial. Neste caso, asistirá un só proxenitor/a coas medidas de seguridade habituais (sen síntomas compatibles coa covid, máscara e hixiene de mans).

 

XUSTIFICACIÓN DAS FALTAS

As faltas de asistencia do alumnado deberán ser documentadas polos pais, nais ou titores/as legais do mellor xeito que facilite a súa xustificación. Isto realízase principalmente mediante o impreso de xustificación que se entrega en consexaría 

ou na versión autoimprimible na web. Debese entregar ao profesor/a titor/a coa documentación pertinente. Os proxenitores tamén poden adiantar a solicitude de xustificación mediante a aplicación AbalarMóbiles. En última instancia é o profesor/a  titor/a quen a acepta ou non.
 
As faltas motivadas pola situación de emerxencia sanitaria da covid, aceptaranse como xustificadas. Para o resto de consideracións sobre as faltas de carácter xustificables e protocolo de absentismo na ESO remitimos como 
todos os anos ao anexo V das Normas de Organización e Funcionamento.
 
 
 Impreso de xustificación de faltas:
 
 

 

 

 

HORARIOS

 

ESO
                  Bacharelato

1.º ESO A

1º. ESO B   

1.º BAC - A        1.º BAC B         1.º BAC C        

       2.º ESO A       

 2.º ESO B

     2.º  BAC - A      2.º BAC - B  

       3.º ESO A

3.º ESO B

 

        4.º ESO - A

4.º ESO B

FP Básica "Agroxardinaría e composicións florais"
          FPB I       FPB II  

  

Distribuir contido

Distribuir

Distribuir contido