COVID 19 

   › Plan de adaptación

   › Plan de continxencia

   › Documentos                          

        PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR  
          
REDES   VIDEOCONFERENCIA
     
Falemos

 

Corpo:

Corpo:

Corpo:

Corpo:

Corpo:

Corpo:

Corpo:

Corpo:

Corpo:

Corpo:

Corpo:

Corpo:

INFORMACIÓN (despregable)

 

 

 

 

 

 
         
                 
 

 

 

 

 

 

 
 
         

ACTUALIDADE

 

CLUB DE CIENCIA

Próximas actividades
Escola de xadrez na rede

      

CONFERENCIA DE VICENTE GARRIDO
Psicólogo criminalista

O alumnado de bacharelato conectou esta mañá co psicólogo e criminalista Vicente Garrrido

        

SEMANA DE DISTRIBUCIÓN DE FROITA FRESCA

Ao longo dos recreos das próximas semanas distribuirase froita fresca procedente do programa FOGGA.

 

Responder ó comentario

Responder

Distribuir

Distribuir contido