2º Bacharelato

Troncais obrigatorias

Escoller a primeira lingua estranxeira

Troncais de opción
Seleccionar modalidade
Ciencias
Humanidades
Ciencias Sociais
Escoller 3 materias (12h)

Específicas
Escoller 2 ou 3 materias que sumen un total de 8 horasLicenza Creative Commons
Creado e publicado por Luis A. Couceiro Herrero, Mª Mercedes Regueiro Rojas cunha licenza Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.